skip to Main Content
0-5551-1503 ต่อ 23620

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน boi ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน boi โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และ 7 จังหวัดพิษณุโลก ที่เดินทางมาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อขอรับทราบข้อมูลในการดำเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในการนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดตาก ธนารักษ์พื้นที่ตาก คลังจังหวัดตาก ผอ.แขวงทางหลวงตากที่ 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลในภาพรวม อาทิเช่น เรื่องการค้าชายแดน การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การส่งเสริมการลงทุน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมพูดคุยตอบข้อซักถามร่วมกันอีกหลายประเด็น
สำหรับการเดินทางมาดูงานในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สื่อมวลชนและเครือข่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ บริเวณชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและลู่ทางทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในอนาคต อีกทั้งได้นำข้อมูล ข่าวสารไปขยายผลเผยแพร่สู่สาธารณะ อันจะส่งผลถึงความเชื่อมั่น ความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก  : http://www.taksez.com/th/news/N0000499.html

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top